Προβλήματα τηλεματικής σε Λ/Γ 164, 165, Β1, 124, Α3Αίτημα μας να λυθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται στην τηλεματική κατά τις ημέρες που τροποποιούνται διάφορες γραμμές λόγω λαϊκής.
Δημοφιλείς αναρτήσεις